DimCooKING.com


新鮮木耳 食譜

荷塘小炒|烹飪時間20分鐘

材料 分量
新鮮木耳 40g
紅蘿蔔 1適量
生粉水 適量
荷蘭豆 40克
1節
淮山 100克
10克
2瓣

Step 1:

木耳洗淨撕小朵,山藥洗淨去皮切片。

Step 2:

胡蘿蔔洗淨去皮切片,荷蘭豆洗淨去筋。

Step 3:

藕去皮切片,蒜切片。

Step 4:

取一鍋開水,將所有食材快速汆水,撈出過冷水後瀝水備用。

Step 5:

熱油鍋爆香蒜片,加入所有汆過水的食材。

Step 6:

加鹽翻炒均勻,加入水澱粉勾芡。出鍋,即成。

荷塘小炒|烹飪時間:20分鐘份量: 2人

材料 分量
1節
紅蘿蔔 1條
新鮮木耳 40g
荷蘭豆 40克
淮山(已蒸熟) 100克
2瓣
10TSP
生粉水 適量

Step 1:

木耳洗淨撕小朵,山藥洗淨去皮切片。

Step 2:

胡蘿蔔洗淨去皮切片,荷蘭豆洗淨去筋。

Step 3:

藕去皮切片,蒜切片。

Step 4:

取一鍋開水,將所有食材快速汆水,撈出過冷水後瀝水備用。

Step 5:

熱油鍋爆香蒜片,加入所有汆過水的食材。

Step 6:

加鹽翻炒均勻,加入水澱粉勾芡。出鍋,即成。