DimCooKING.com


乾玫瑰 食譜

玫瑰洛神花茶凍|烹飪時間10分鐘

材料 分量
乾玫瑰 20朵
魚膠粉 15克
乾洛神花 10朵
冰糖 25克
熱水 700毫升

Step 1:

將已沖洗的乾玫瑰花、洛神花、熱水及冰糖用中小火煮8分鐘,熄火焗3分鐘。

Step 2:

撈起玫瑰花及洛神花,加入魚膠粉拌勻至溶化。

Step 3:

倒入模具,放入雪櫃冷藏2小時至凝固,即成。

玫瑰洛神花茶凍|烹飪時間:10分鐘份量: 2人

材料 分量
乾玫瑰 20朵
乾洛神花 10朵
熱水 700毫升
魚膠粉 15克
冰糖 25克

Step 1:

將已沖洗的乾玫瑰花、洛神花、熱水及冰糖用中小火煮8分鐘,熄火焗3分鐘。

Step 2:

撈起玫瑰花及洛神花,加入魚膠粉拌勻至溶化。

Step 3:

倒入模具,放入雪櫃冷藏2小時至凝固,即成。